Главная Контакты Поиск Интересное Архивы Доп. материалы Тех. условия


Забыли пароль?

Приложение для отслеживания качества атмосферного воздуха на всей территории Казахстана.

Android:
Android

iOS
iOS

GISMETEO: Погода по г.Уральск

Главная
Проведение повторного закупа на канцелярские товары по заявке на 2019 год Версия для печати Отправить на e-mail
Написал Отдел маркетинга   
03.10.2019

АО «Западно-Казахстанская РЭК» объявляет о проведении повторных закупок способом запроса ценовых предложений на канцелярских товаров согласно перечня  (приложение № 1) выделенная сумма –1 625 729 тенге без учета НДС.

Срок поставки – по заявке Заказчика в течение 5-х календарных дней в течение 2019 года.  Порядок оплаты – по факту поставки не позднее 45 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи.
Общая стоимость должна включать в себя помимо стоимости товара расходы на уплату налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также иные расходы потенциального поставщика, включаемых им в цену предлагаемого товара.
Потенциальный поставщик вправе представить только одно ценовое предложение, внесение изменений и (или) дополнений в которое не допускается.
Ценовое предложение должно включать:
-наименование, юридический и фактический адрес ( для юр. лица) БИН/ИИН и банковские реквизиты;
- номер патента и удостоверения личности (паспорта) фамилия, имя, отчество , место жительства (для физического лица) БИН/ИИН и банковские реквизиты;
- наименование, характеристики и количество оказываемых услуг; 
- цена за услугу с указанием сведений о включенных в нее расходах.
Ценовое предложение представляется организатору государственных закупок в запечатанном конверте по адресу: г. Уральск проспект Евразия,181 кабинет 207 - отдел закупок.

Потенциальный поставщик запечатывает ценовое предложение в конверт, на лицевой стороне которого должны быть указаны полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика (с целью возврата ценового предложения на участие в запросе ценовых предложений невскрытой, если она будет объявлена «опоздавшей»), полное наименование и почтовый адрес заказчика, наименование   закупок способом запроса ценовых предложений, а также текст следующего содержания:  «ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ по __________  ДЛЯ АО «ЗАПАДНО - КАЗАХСТАНСКАЯ РЭК» и «НЕ ВСКРЫВАТЬ до ___ч _________2019 г.».
Срок начала предоставления конвертов с ценовыми предложениями:
«04» октября 2019 г. (08:30 -17:00 часов, обед 13:00 -14:00)
Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями «10» октября  2019 г. (08:30 -17:00 часов, обед 13:00 -14:00).
Проект договора о государственных закупках должен быть подписан потенциальным поставщиком, предложившим наименьшее ценовое предложение в течение пяти рабочих дней со дня предоставления ему Организатором закупок подписанного проекта договора о закупках.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону : 8 7112 54-01-77, 54-37-99.

 «БатысҚазақстан ТЭК» АҚ кеңсе тауарларына баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен қайта сатып алуды өткізу туралы хабарлайды (қосымша № 1) бөлінген сома – 1 625 729 теңге, ҚҚС есебінсіз.

Жеткізумерзімі – тапсырысберушініңөтінімібойынша 2019 жылішінде 5 күнтізбеліккүнішінде.

Төлем тәртібі – жеткізу фактісі бойынша Тараптар қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған күннен бастап 45 күнтізбелік күннен кешіктірмей.

Жалпы құн тауардың құнынан басқа салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуге арналған шығыстарды, сондай-ақ әлеуетті өнім берушінің ұсынылатын тауардың бағасына енгізетін өзге де шығыстарын қамтуға тиіс.

Әлеуетті өнім беруші бір ғана баға ұсынысын беруге құқылы, оған өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге жол берілмейді.

Баға ұсынысы қамтуы тиіс:                                      

- атауы, заңды және нақты мекенжайы ( заңды тұлғалар үшін) тұлға) БСН / ЖСН және банктік деректемелері;

- Тегі, Аты, Әкесінің аты, тұрғылықты жері (жеке тұлға үшін) БСН / ЖСН және банктік деректемелері;

- көрсетілетін қызметтердің атауы, сипаттамасы және Саны;

- қызметке енгізілген шығыстар туралы мәліметтерді көрсете отырып, баға.

Баға ұсынысы мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға мөр басылған конвертте мына мекен - жай бойынша беріледі: Орал қаласы,Еуразия даңғылы, 181, 207 кабинет-сатып алу бөлімі.

Әлеуетті өнім беруші баға ұсынысын конвертке желімдейді, оның беткі жағында әлеуетті өнім берушінің толық атауы мен почталық мекен-жайы (егер ол "кешікті" деп жарияланса, баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алудың ашылмай қайтару мақсатында), Тапсырыс берушінің толық атауы мен почталық мекен-жайы, баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алудың атауы, сондай-ақ мынадай мазмұндағы мәтін көрсетілуге тиіс: "баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу бойынша баға _________________ «Батыс Қазақстан ТЭК» АҚ және " ___ _ _ _ _ _ _ _ _ сағ. дейін ашпаңыз __________ 2019 ескерту.

Баға ұсыныстары бар конверттерді ұсынудың басталу мерзімі:

«04»  қазан 2019 ж. (08:30 -17: 00 сағат, түскі үзіліс 13:00 -14:00)

Баға ұсыныстары бар конверттерді ұсынудың аяқталу мерзімі  «1қазан 2019 ж. (08:30 -17:00, Түскі үзіліс 13:00 -14:00).

Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына ең төмен баға ұсынысын берген әлеуетті өнім беруші оған сатып алуды ұйымдастырушы қол қойылған сатып алу туралы шарттың жобасын берген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қол қоюға тиіс.

Қосымшаақпарат пен анықтаманымына телефон арқылыалуға болады: 8 7112 54-01-77, 54-37-99.

 

Перечень канцелярские товары АО 22.07.19 

Проект договора товар 2019 новый 

 

 

 

 


Документацию скачали:


Дата ВремяКто скачал
23/07/201914:42:29ТОО ASKU Energy
26/07/201914:22:07ИП Бекзада
30/07/201915:18:34ТОО Әріптес LLP
02/08/201924:02:39ТОО Әріптес LLP
20/09/201912:06:00ИП Бекзада
11/10/201923:43:36Сакен
16/10/201922:43:30ИП Бекзада
16/10/201922:43:30ИП Бекзада
31/10/201926:28:48ТОО "Альянс-Ресурс"
31/03/202013:39:25Плановый отдел
 
< Пред.   След. >
contact search