Главная Контакты Поиск Интересное Архивы Доп. материалы Тех. условия


Забыли пароль?

Приложение для отслеживания качества атмосферного воздуха на всей территории Казахстана.

Android:
Android

iOS
iOS

GISMETEO: Погода по г.Уральск

Главная
Проведение повторного закупа электротехнические товары Версия для печати Отправить на e-mail
Написал Отдел маркетинга   
04.11.2019

АО «Западно-Казахстанская РЭК» объявляет о проведении повторных закупок способом запроса ценовых предложений на  электротехнические товары согласно  (приложение № 1)  выделенная сумма 360 750 тенге без учета НДС.

Срок поставки – 30 календарных дней. Место поставки: г.УральскБаза (МТО) Район ТЭЦ Порядок оплаты – по факту поставки не позднее 45 календарных дней с даты подписания. Сторонами акта приема-передачи

Общая стоимость должна включать в себя помимо стоимости товара расходы на уплату налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также иные расходы потенциального поставщика, включаемых им в цену предлагаемого товара.
Потенциальный поставщик вправе представить только одно ценовое предложение, внесение изменений и (или) дополнений в которое не допускается.
Ценовое предложение должно включать:
-наименование, юридический и фактический адрес ( для юр. лица) БИН/ИИН и банковские реквизиты;
- номер патента и удостоверения личности (паспорта) фамилия, имя, отчество , место жительства (для физического лица) БИН/ИИНи банковские реквизиты;
- наименование, характеристики и количество оказываемых услуг; 
- цена за услугу с указанием сведений о включенных в нее расходах.
Ценовое предложение представляется организатору государственных закупок в запечатанном конверте по адресу: г. Уральск проспект Евразия,181 кабинет 207 - отдел закупок.

Потенциальный поставщик запечатывает ценовое предложение в конверт, на лицевой стороне которого должны быть указаны полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика (с целью возврата ценового предложения на участие в запросе ценовых предложений невскрытой, если она будет объявлена «опоздавшей»), полное наименование и почтовый адрес заказчика, наименование   закупок способом запроса ценовых предложений, а также текст следующего содержания:«ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ по  _________________  ДЛЯ АО «ЗАПАДНО - КАЗАХСТАНСКАЯ РЭК» и «НЕ ВСКРЫВАТЬ  до ___ч __________ 2019 г.».
Срок начала предоставления конвертов с ценовыми предложениями:
«
05» ноября  2019 г. (08:30 -17:00 часов, обед 13:00 -14:00)
Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями «11
» ноября 2019 г. (08:30 -17:00 часов, обед 13:00 -14:00).
Проект договора о государственных закупках должен быть подписан потенциальным поставщиком, предложившим наименьшее ценовое предложение в течение пяти рабочих дней со дня предоставления ему Организатором закупок подписанного проекта договора о закупках.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 7112 54-01-77, 54-37-99.

  «Батыс Қазақстан ТЭК» АҚ электр техникалық тауарларға баға ұсынымын сұрау тәсілімен қайта сатып алу өткізетінін хабарлайды (қосымша № 1) бөлінген сома 360 750 теңге ҚҚС-сыз.

Жеткізумерзімі-30 күнтізбелік күн. Жеткізу орны: Орал қаласы, База (МТО) ЖЭО ауданы.

Төлемтәртібі-жеткізу фактісі бойынш ақолқойылған күнненбастап 45 күнтізбелік күнненкешік тірмей

Жалпы құн тауардың құнынан басқа салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуге арналған шығыстарды, сондай-ақ әлеуетті өнім берушінің ұсынылатын тауардың бағасына енгізетін өзге де шығыстарын қамтуға тиіс.

Әлеуетті өнім беруші бір ғана баға ұсынысын беруге құқылы, оған өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге жол берілмейді.

Баға ұсынысы қамтуы тиіс:                                      

- атауы, заңды және нақты мекенжайы ( заңды тұлғалар үшін) тұлға) БСН / ЖСН және банктік деректемелері;

- Тегі, Аты, Әкесінің аты, тұрғылықты жері (жеке тұлға үшін) БСН / ЖСН және банктік деректемелері;

- көрсетілетін қызметтердің атауы, сипаттамасы және Саны;

- қызметке енгізілген шығыстар туралы мәліметтерді көрсете отырып, баға.

Баға ұсынысы мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға мөр басылған конвертте мына мекен - жай бойынша беріледі: Орал қаласы,Еуразия даңғылы, 181, 207 кабинет-сатып алу бөлімі.

Әлеуетті өнім беруші баға ұсынысын конвертке желімдейді, оның беткі жағында әлеуетті өнім берушінің толық атауы мен почталық мекен-жайы (егер ол "кешікті" деп жарияланса, баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алудың ашылмай қайтару мақсатында), Тапсырыс берушінің толық атауы мен почталық мекен-жайы, баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алудың атауы, сондай-ақ мынадай мазмұндағы мәтін көрсетілуге тиіс: "баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу бойынша баға _________________ "Батыс Қазақстан ТЭК" АҚ және " ___ _ _ _ _ _ _ _ _ сағ. дейін ашпаңыз __________ 2019 ескерту.

Баға ұсыныстары бар конверттерді ұсынудың басталу мерзімі:

«05» қараша   2019 ж. (08:30 -17: 00 сағат, түскі үзіліс 13:00 -14:00)

Баға ұсыныстары бар конверттерді ұсынудың аяқталу мерзімі  «11» қараша  2019 ж. (08:30 -17:00, Түскі үзіліс 13:00 -14:00).

Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына ең төмен баға ұсынысын берген әлеуетті өнім беруші оған сатып алуды ұйымдастырушы қол қойылған сатып алу туралы шарттың жобасын берген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қол қоюға тиіс.

Қосымша ақпарат пен анықтаманымына телефон арқылыалуғаболады : 8 7112 54-01-77, 54-37-99.

  Перечень электротех товары 20.06.2019

Проект договора товар 2019 новый


Документацию скачали:


Дата ВремяКто скачал
21/06/201915:57:23ТОО ASKU Energy
25/06/201919:01:39ТОО ASKU Energy
26/06/201910:02:43ТОО "SnabTradeCompany"
18/07/20199:54:18ТОО "Связьпром"
26/07/201916:32:18ТОО
02/08/201920:13:30ТОО Әріптес LLP
26/08/201921:55:10ИП Бекзада
26/08/201921:55:10ИП Бекзада
09/09/201917:19:26ИП Шакаев Рустам Сагитович
18/10/201911:21:02ИП Шакаев Рустам Сагитович
18/10/201913:38:04ИП Шакаев Рустам Сагитович
28/10/20199:57:20ТОО "ESQ"
31/10/201927:48:35ТОО "Альянс-Ресурс"
04/11/201911:52:17ТОО "JAIYK GEO"
05/11/201918:30:55ИП Las Mamas
20/11/201922:21:12ИП Бекзада
02/12/201923:07:49ИП Acorn
11/12/201914:47:37ТОО "МГ Алматы"
29/01/202019:08:27ИП Амир
31/03/202013:42:05Плановый отдел
 
< Пред.   След. >
contact search