Главная Контакты Поиск Интересное Архивы Доп. материалы Тех. условия


Забыли пароль?
Вы не зарегистрированы. Регистрация

Приложение для отслеживания качества атмосферного воздуха на всей территории Казахстана.

Android:
Android

iOS
iOS

GISMETEO: Погода по г.Уральск

Главная
Повторное проведение закупки на металл Версия для печати Отправить на e-mail
Написал Отдел маркетинга   
15.09.2020
АО «Западно-Казахстанская РЭК» объявляет о проведении повторных закупок способом запроса ценовых предложений на  металл согласно  (приложение № 1),  выделенная сумма  6 470 115,43  тенге без учета НДС.   Срок поставки – 30 календарных дней. Место поставки: г. Уральск, База (МТО) Район ТЭЦ.

Порядок оплаты – по факту поставки не позднее 60 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи.
Общая стоимость должна включать в себя помимо стоимости товара расходы на уплату налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также иные расходы потенциального поставщика, включаемых им в цену предлагаемого товара.
Потенциальный поставщик вправе представить только одно ценовое предложение, внесение изменений и (или) дополнений в которое не допускается.
Ценовое предложение должно включать:
-наименование, юридический и фактический адрес ( для юр. лица) БИН/ИИН и банковские реквизиты;
- номер патента и удостоверения личности (паспорта) фамилия, имя, отчество , место жительства (для физического лица) БИН/ИИН и банковские реквизиты;
- наименование, характеристики и количество оказываемых услуг; 
- цена за услугу с указанием сведений о включенных в нее расходах.
Ценовое предложение представляется организатору государственных закупок в запечатанном конверте по адресу: г. Уральск проспект Евразия,181 кабинет 207 - отдел закупок.

Потенциальный поставщик запечатывает ценовое предложение в конверт, на лицевой стороне которого должны быть указаны полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика (с целью возврата ценового предложения на участие в запросе ценовых предложений невскрытым, если оно будет объявлено «опоздавшим»), полное наименование и почтовый адрес заказчика, наименование   закупок способом запроса ценовых предложений, а также текст следующего содержания: «ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ по  _________________  ДЛЯ АО «ЗАПАДНО - КАЗАХСТАНСКАЯ РЭК» и «НЕ ВСКРЫВАТЬ  до ___ч __________ 2020 г.»».
Срок начала предоставления конвертов с ценовыми предложениями:
«16» 
сентября 2020 г. (08.30:00 -17:00 часов, обед 13:00 -14:00)
Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями «22» сентября 2020 г. (08:30 -17:00 часов, обед 13:00 -14:00).
Проект договора о государственных закупках должен быть подписан потенциальным поставщиком, предложившим наименьшее ценовое предложение в течение пяти рабочих дней со дня предоставления ему Организатором закупок подписанного проекта договора о закупках.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону : 8 7112 54-01-77, 54-37-99.

  «Батыс Қазақстан ТЭК»   металлға  баға ұсынымын сұрау тәсілімен қайта сатып алуды өткізетінін хабарлайды (қосымша № 1), бөлінген сома ҚҚС есебінсіз  6 470 115,43  теңге.

Жеткізу мерзімі-30 күнтізбелік күн

Жеткізу орны: Орал қ., база (МТО) ЖЭО ауданы.

Төлем тәртібі-жеткізу фактісі бойынша Тараптар қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған күннен бастап 60 күнтізбелік күннен кешіктірмей.

Жалпы құн тауардың құнынан басқа салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуге арналған шығыстарды, сондай-ақ әлеуетті өнім берушінің ұсынылатын тауардың бағасына енгізетін өзге де шығыстарын қамтуға тиіс.

Әлеуетті өнім беруші бір ғана баға ұсынысын беруге құқылы, оған өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге жол берілмейді.

Баға ұсынысы қамтуы тиіс:

- атауы, заңды және нақты мекенжайы ( заңды тұлғалар үшін) тұлға) БСН / ЖСН және банктік деректемелері;

- Тегі, Аты, Әкесінің аты, тұрғылықты жері (жеке тұлға үшін) БСН / ЖСН және банктік деректемелері;

- көрсетілетін қызметтердің атауы, сипаттамасы және Саны;

- қызметке енгізілген шығыстар туралы мәліметтерді көрсете отырып, баға.

Баға ұсынысы мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға мөр басылған конвертте мына мекен - жай бойынша беріледі: Орал қаласы,Еуразия даңғылы, 181, 207 кабинет-сатып алу бөлімі.

Әлеуетті өнім беруші баға ұсынысын конвертке желімдейді, оның беткі жағында әлеуетті өнім берушінің толық атауы мен почталық мекен-жайы (егер ол "кешікті" деп жарияланса, баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алудың ашылмай қайтару мақсатында), Тапсырыс берушінің толық атауы мен почталық мекен-жайы, баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алудың атауы, сондай-ақ мынадай мазмұндағы мәтін көрсетілуге тиіс: "баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу бойынша баға _________________ «Батыс Қазақстан ТЭК» АҚ және " ___ _ _ _ _ _ _ _ _ сағ. дейін ашпаңыз __________ 2020 ескерту.

Баға ұсыныстары бар конверттерді ұсынудың басталу мерзімі:

«16»  қыркүйек  2020 ж. (08.30: 00 -17: 00 сағат, түскі үзіліс 13:00 -14:00)

Баға ұсыныстары бар конверттерді ұсынудың аяқталу мерзімі  «22» қыркүйек  2020 ж. (08:30 -17:00, Түскі үзіліс 13:00 -14:00).

Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына ең төмен баға ұсынысын берген әлеуетті өнім беруші оған сатып алуды ұйымдастырушы қол қойылған сатып алу туралы шарттың жобасын берген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қол қоюға тиіс.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады : 8 7112 54-01-77, 54-37-99.

Проект договора на товар 2020 - 1

перечень металл 15.09.2020г 


Документацию скачали:


Дата ВремяКто скачал
23/01/202011:49:48ТОО "Орал-МВВ-Ойл"
29/01/20209:30:30ИП Байтерек
07/02/20208:45:32ИП Оралснабсервис
07/02/202015:05:45ТОО "Ишим техэлектро"
11/02/20209:21:41ИП Оралснабсервис
11/02/20209:52:58ИП Амир
12/02/20208:32:00ИП Оралснабсервис
12/02/202011:46:40ИП "Базарбаев А.К."
14/02/202015:26:05ТОО "Ишим техэлектро"
16/02/202019:49:15ТОО "Альянс-Ресурс"
16/02/202019:52:50ТОО "Альянс-Ресурс"
18/02/20208:44:38ТОО "Казэлектрощит"
18/02/202010:27:40ТОО "Ишим техэлектро"
18/02/202011:44:55ТОО "Ишим техэлектро"
18/02/202011:46:21ТОО "Ишим техэлектро"
18/02/202012:02:34ТОО УПП КОС
18/02/202012:09:36ТОО "Ишим техэлектро"
21/02/20209:05:44ИП Снабженец+
21/02/20209:36:18ТОО "Ишим техэлектро"
21/02/202010:24:36ТОО "Казэлектрощит"
21/02/202012:02:38ТОО Uniform Спецодежда
24/02/202011:41:48ИП Мартынова С.Г.
27/02/202016:09:54ТОО "Табын ЛТД"
28/02/202010:39:45ТОО Uniform Спецодежда
28/02/202010:39:55ТОО Uniform Спецодежда
29/02/202024:52:30ип Кажигалиев Н Н
29/02/202024:55:47ип Кажигалиев Н Н
03/03/20208:22:59ИП Темирова З.Д.
04/03/202011:26:20ТОО "Ишим техэлектро"
04/03/202017:26:51ТОО "Ишим техэлектро"
11/03/202011:06:02ТОО "Казэлектрощит"
11/03/202011:14:47ТОО "Казэлектрощит"
11/03/202015:57:10ТОО "Казэлектрощит"
11/03/202015:58:17ТОО "Казэлектрощит"
11/03/202015:59:17ТОО "Казэлектрощит"
13/03/202013:32:26ТОО Представитель Завода
13/03/202013:32:40ТОО Представитель Завода
16/03/20209:41:02ИП Чужаев
16/03/20209:41:55ИП Чужаев
16/03/20209:48:35ИП Чужаев
18/03/202012:20:34ТОО "Казэлектрощит"
18/03/202016:05:06ИП Оралснабсервис
19/03/20209:01:57ТОО "Казэлектрощит"
19/03/202015:58:38ТОО "Казсаудашина"
19/03/202015:59:06ТОО "Казсаудашина"
19/03/202016:00:52ТОО "Казсаудашина"
27/03/202010:00:32ТОО "Казэлектрощит"
27/03/202012:09:10TOO "ATS Company"
01/04/202015:25:32ТОО"КазАвтоМониторЗапад"
03/04/202017:53:25ТОО "Патент-Дубль"
07/04/202015:52:22ТОО
07/04/202015:55:28ТОО
07/04/202015:56:37ТОО
09/04/202014:47:04ТОО "Казэлектрощит"
09/04/202014:48:09ТОО "Казэлектрощит"
13/04/202010:46:55ТОО "Казэлектрощит"
15/04/202022:17:25TOO "ATS Company"
16/04/202013:39:58ИП "Базарбаев А.К."
21/04/202010:19:26ТОО "Казэлектрощит"
23/04/202016:19:29ТОО"КазАвтоМониторЗапад"
24/04/202016:38:05Ulzhan S
24/04/202016:38:36Ulzhan S
24/04/202017:28:27Ulzhan S
04/05/202012:54:16ТОО КриогенГазСервис
06/05/202011:18:29ТОО "Казэлектрощит"
12/05/202011:42:18ТОО "Связьпром"
13/05/202010:54:31ТОО ЛЕО-КАЗАХСТАН LTD
13/05/202011:55:31ТОО "Патент-Дубль"
15/05/202014:30:25ТОО "Казэлектрощит"
17/05/202024:51:46Сакен
18/05/202012:28:56ТОО "Өрт Қорғау"
19/05/20209:25:54ТОО Neftek Operating
19/05/202010:04:25Ulzhan S
19/05/202014:07:13ИП Оралснабсервис
20/05/20209:28:03БВБ-Альянс Атырау
20/05/202015:36:41Таврида Электрик Астана
20/05/202017:50:22ТОО "Казсаудашина"
25/05/202015:51:11ип Кулмырзаев
26/05/20208:00:50ИП Амир
26/05/20208:01:54ИП Амир
26/05/20208:28:59ИП Амир
26/05/20209:46:35ТОО Фирма Родник
26/05/20209:53:07ТОО Фирма Родник
02/06/20209:39:38ТОО "Казэлектрощит"
04/06/202010:47:23Производственно-техническая служба
04/06/202016:52:45ТОО Строй Телеком Сервис
05/06/20209:27:20ТОО Строй Телеком Сервис
07/06/20209:22:38ИП Амир
11/06/202015:57:47Купол
11/06/202016:28:09ТОО "Казэлектрощит"
11/06/202022:26:02Индивидуальный предприниматель Ундаганов Е
17/06/20209:53:57ИП Сулейменов Е.М.
17/06/202010:05:09ИП Сулейменов Е.М.
17/06/202010:11:38ИП Сулейменов Е.М.
17/06/202011:01:15Строй Сервис Плюс
23/06/202012:50:04ТОО "Усть-Каменогорский конденсаторный завод"
24/06/202015:12:44ТОО "Патент-Дубль"
10/07/202011:20:36ТОО "Казэлектрощит"
10/07/202011:23:02ТОО "Казэлектрощит"
13/07/202015:22:55Строй Сервис Плюс
27/07/202011:04:18ТОО "Инвестор 17"
05/08/202012:11:29ИП Сулейменов Е.М.
05/08/202013:42:32ИП Сулейменов Е.М.
05/08/202013:42:37ИП Сулейменов Е.М.
05/08/202015:58:41ИП "КТГ" Махметов Болат Борисович
05/08/202016:08:56ИП "КТГ" Махметов Болат Борисович
05/08/202016:29:51ТОО Ақманар
13/08/20208:46:34ТОО "СВЭЛ-Казахстан"
18/08/202013:43:39ТОО "Таврида Электрик Астана"
18/08/202013:43:52ТОО "Таврида Электрик Астана"
20/08/202013:46:33ТОО Ақманар
20/08/202013:46:41ТОО Ақманар
20/08/202013:46:48ТОО Ақманар
21/08/202014:59:20ТОО Мир Ворот
25/08/202016:46:52ИП Оралснабсервис
28/08/202011:39:37ТОО "СВЭЛ-Казахстан"
28/08/202011:47:25ТОО "СВЭЛ-Казахстан"
28/08/202011:55:58ТОО "СВЭЛ-Казахстан"
02/09/20208:27:29ТОО "СВЭЛ-Казахстан"
15/09/202011:33:59ИП "ДАНА"
16/09/202012:34:03КазТемирКонтракт ТОО
16/09/202012:36:22КазТемирКонтракт ТОО
16/09/202020:46:06ТОО Интерстрой Запад
16/09/202020:46:11ТОО Интерстрой Запад
18/09/202010:56:26ТОО Ақманар
18/09/202011:00:03ТОО Ақманар
 
< Пред.   След. >
contact search