Главная Контакты Поиск Интересное Архивы Доп. материалы Тех. условия


Забыли пароль?

Приложение для отслеживания качества атмосферного воздуха на всей территории Казахстана.

Android:
Android

iOS
iOS

GISMETEO: Погода по г.Уральск

Главная
Повторный закуп товара: гвозди, саморезы Версия для печати Отправить на e-mail
Написал Отдел маркетинга   
04.12.2020
АО «Западно-Казахстанская РЭК» объявляет о проведении повторных закупок способом запроса ценовых предложений на гвозди, саморезы  (приложения № 1),  выделенная сумма  381 350  тенге без учета НДС.     Срок поставки – в течение 30 календарных дней. Место поставки – г.Уральск, База МТО р-н ТЭЦ.  Порядок оплаты – по факту поставки не позднее 60 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи. Общая стоимость должна включать в себя помимо стоимости товара расходы на уплату налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также иные расходы потенциального поставщика, включаемых им в цену предлагаемого товара. Потенциальный поставщик вправе представить только одно ценовое предложение, внесение изменений и (или) дополнений в которое не допускается. Ценовое предложение должно включать: -наименование, юридический и фактический адрес ( для юр. лица) БИН/ИИН и банковские реквизиты; - номер патента и удостоверения личности (паспорта) фамилия, имя, отчество , место жительства (для физического лица) БИН/ИИН и банковские реквизиты; - наименование, характеристики и количество оказываемых услуг; - цена за услугу с указанием сведений о включенных в нее расходах. Ценовое предложение представляется организатору государственных закупок в запечатанном конверте по адресу: г. Уральск проспект Абая,181 кабинет 207 - отдел закупок.Потенциальный поставщик запечатывает ценовое предложение в конверт, на лицевой стороне которого должны быть указаны полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика (с целью возврата ценового предложения на участие в запросе ценовых предложений невскрытым, если оно будет объявлено «опоздавшим»), полное наименование и почтовый адрес заказчика, наименование   закупок способом запроса ценовых предложений, а также текст следующего содержания: «ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ по  _________________  ДЛЯ АО «ЗАПАДНО - КАЗАХСТАНСКАЯ РЭК» и «НЕ ВСКРЫВАТЬ  до ___ч __________ 2020 г.»».

Срок начала предоставления конвертов с ценовыми предложениями:
«07» декабря 2020 г. (08:30 -17:00 часов, обед 13:00 -14:00)
Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями «11» дека
бря 2020 г. (08:30 -17:00 часов, обед 13:00 -14:00).
Проект договора о государственных закупках должен быть подписан потенциальным поставщиком, предложившим наименьшее ценовое предложение в течение пяти рабочих дней со дня предоставления ему Организатором закупок подписанного проекта договора о закупках.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону : 8 7112 54-01-77, 54-37-99.

"Батыс Қазақстан ЭТК" АҚ Шеге, саморездерге баға ұсынымын сұрау тәсілімен  қайта сатып алуды өткізу туралы хабарлайды (№1 қосымша), бөлінген сома 381 350  теңге ҚҚС есебінсіз.

Жеткізу мерзімі-30 күнтізбелік күн ішінде. Жеткізу орны-Орал қ., МТО базасы ТЭЦ р-н.

Төлем тәртібі-жеткізу фактісі бойынша Тараптар қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған күннен бастап 60 күнтізбелік күннен кешіктірмей.

Жалпы құн тауардың құнынан басқа салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуге арналған шығыстарды, сондай-ақ әлеуетті өнім берушінің ұсынылатын тауардың бағасына енгізетін өзге де шығыстарын қамтуға тиіс.

Әлеуетті өнім беруші бір ғана баға ұсынысын беруге құқылы, оған өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге жол берілмейді.

Баға ұсынысы қамтуы тиіс:

- атауы, заңды және нақты мекенжайы ( заңды тұлғалар үшін) БСН / ЖСН және банк деректемелері;

- патенттің және жеке куәліктің (паспорттың) нөмірі Тегі, Аты, Әкесінің аты, тұрғылықты жері (жеке тұлға үшін) БСН / ЖСН және банктік деректемелері;

- көрсетілетін қызметтердің атауы, сипаттамасы және Саны;

- қызметке енгізілген шығыстар туралы мәліметтерді көрсете отырып, баға.

Баға ұсынысы мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға мөр басылған конвертте мына мекен - жай бойынша беріледі: Орал қаласы, Абай даңғылы, 181, 207 кабинет-сатып алу бөлімі.

Әлеуетті өнім беруші баға ұсынысын конвертке желімдейді, оның беткі жағында әлеуетті өнім берушінің толық атауы мен почталық мекен-жайы (егер ол "кешікті" деп жарияланса, баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алудың ашылмай қайтару мақсатында), Тапсырыс берушінің толық атауы мен почталық мекен-жайы, баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алудың атауы, сондай-ақ мынадай мазмұндағы мәтін көрсетілуге тиіс: "баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу бойынша баға _________________ "Батыс Қазақстан ТЭК" АҚ және " ___ _ _ _ _ _ _ _ _ сағ. дейін ашпаңыз __________ 2020 ескерту.

Баға ұсыныстары бар конверттерді ұсынудың басталу мерзімі:

"07" желтоқсан 2020 ж. (08: 30 -17: 00 сағат, түскі үзіліс 13:00 -14:00)

Баға ұсыныстары бар конверттерді ұсынудың аяқталу мерзімі "11" желтоқсан 2020 ж. (сағат 08:30 -17:00, Түскі үзіліс 13:00 -14:00).

Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына ең төмен баға ұсынысын берген әлеуетті өнім беруші оған сатып алуды ұйымдастырушы қол қойылған сатып алу туралы шарттың жобасын берген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қол қоюға тиіс.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады : 8 7112 54-01-77, 54-37-99.

перечень саморезы, гвозди 28.07.2020 гг

Проект договора на товар 2020 - 1 


Документацию скачали:


Дата ВремяКто скачал
07/08/202011:46:58Строй Сервис Плюс
11/09/202015:55:12ТОО ASKU Energy
06/10/202012:30:17BUSINESS CONSULTING GROUP KZ
06/10/202017:16:58TOO West NRG
13/10/202015:51:46TOO West NRG
15/10/202010:27:50BUSINESS CONSULTING GROUP KZ
23/10/202013:15:03BUSINESS CONSULTING GROUP KZ
26/10/202011:21:11ТОО "ING Альянс"
27/10/20209:00:29TOO "ATS Company"
02/11/202015:25:10BUSINESS CONSULTING GROUP KZ
08/12/202013:59:39BUSINESS CONSULTING GROUP KZ
15/12/202024:26:22ИП Бекзада
21/12/20209:34:40BUSINESS CONSULTING GROUP KZ
 
< Пред.   След. >
contact search