Итоги проведения повторного закупа: кабельно-проводниковая продукция
Написал Отдел маркетинга   
12.12.2019

АО «Западно-Казахстанская РЭК» объявляет, что повторный закуп товара: кабельно – проводниковая продукция

(срок начала предоставления конвертов с ценовыми предложениями: «05» декабря 2019 г. (08:30 -17:00 часов, обед 13:00 -14:00) срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями «11» декабря 2019 г. (08:30 -17:00 часов, обед 13:00 -14:00), признан не состоявшимся в связи с отсутствием представленных ценовых предложений.

 «Батыс Қазақстан ТЭК» АҚ тауарды қайта сатып алу өткізілмеді деп танылғанын хабарлайды: Кәбелдік-өткізгіш өнім (баға ұсыныстары салынған конверттерді ұсынудың басталу мерзімі: 2019 ж. желтоқсан «05» (08:30 -17:00 сағат, түскі ас 13:00 -14:00) баға ұсыныстары бар конверттерді берудің аяқталу мерзімі: 2019 ж. желтоқсан «11» (08:30 -17:00 сағат, түскі ас 13:00 -14: 00), ұсынылған баға ұсыныстары жоқ деп танылды.