Итоги закупки на услуги изготовления печатной продукции
Написал Отдел маркетинга   
13.03.2020

АО «Западно-Казахстанская РЭК» объявляет, что закуп услуги на изготовления печатной продукции

(срок начала предоставления конвертов с ценовыми предложениями: «05» марта 2020 г. (08:30 -17:00 часов, обед 13:00 -14:00) срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями «12» марта 2020 г. (08:30 -17:00 часов, обед 13:00 -14:00), признан не состоявшимся в связи с отсутствием представленных ценовых предложений.

 "Батыс Қазақстан ЭТК" АҚ  баспа өнімдерін дайындау қызметтерін сатып алу туралы хабарлайды (баға ұсыныстары бар конверттерді ұсынудың басталу мерзімі: "05" наурыз 2020 ж. (08:30 -17:00 сағат, түскі ас 13:00 -14:00) баға ұсыныстары бар конверттерді ұсынудың аяқталу мерзімі: "12" наурыз 2020 ж. (08:30 -17:00 сағат, түскі ас 13:00 -14: 00), ұсынылған баға ұсыныстарының болмауына байланысты өткізілмеді деп танылды.